BORULAR

Borular, elektrik qaynaq tikişi üsulu ilə istehsal olunurlar. diametrindən və qalınlığından asılı olaraq içməli və texniki su xətlərində, qaz xətlərində, sənayedə, yüksək təzyiqli hava xətlərində və s. istifadə olunur.
Boru çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
Ø12x1,2x6 0,329 3039,51
Ø13x1,2x6 0,358 2793,30
Ø14x1,2x6 0,409 2444,99
Ø15x1,5x6 0,733 1364,26
Ø19x1,2x6 0,537 1862,20
Ø21x1,2x6 0,595 1680,67
Ø21x2,0x6 0,952 1050,42
Ø21x2,5x6 1,159 862,81
Ø25x1,2x6 0,710 1408,45
Ø26x2,0x6 1,223 817,66
Ø26x2,0x9 1,223 817,66
Ø26x2,5x6 1,498 667,56
Ø32x1,2x6 0,921 1085,78
Ø32x1,5x6 1,129 885,74
Ø32x2,0x6 1,563 639,80
Ø33x2,0x9 1,563 639,80
Ø33x2,5x6 1,923 520,02
Ø33x3,0x6 2,272 440,14
Ø42x2,0x6 1,993 501,76
Ø42x2,0x9 1,993 501,76
Ø42x2,5x6 2,460 406,50
Ø42x3,0x6 2,909 343,76
Ø42x3,2x9 3,095 323,10
Ø42x3,5x6 3,359 297,71
Ø48x2,0x6 2,284 437,83
Ø48x2,0x9 2,284 437,83
Ø48x2,5x6 2,824 354,11
Ø48x3,0x6 3,353 298,24
Ø48x3,5x6 3,868 258,53
Ø57x2,0x6 2,713 368,60
Ø57x2,0x9 2,713 368,60
Ø57x3,0x6 4,017 248,94
Ø57x3,5x6 4,645 215,29
Ø57x3,5x9 4,645 215,29
Ø57x4,0x6 5,230 191,20
Ø57x4,0x9 5,230 191,20
Ø76x2,0x6 3,650 273,97
Ø76x2,0x9 3,650 273,97
Ø76x3,0x6 5,410 184,84
Ø76x3,0x9 5,410 184,84
Ø76x3,5x6 6,269 159,52
Ø76x3,5x9 6,269 159,52
Ø76x4,0x6 7,134 140,17
Ø76x4,0x9 7,134 140,17
Ø89x2,0x6 4,307 232,18
Ø89x2,0x9 4,307 232,18
Ø89x2,2x6 4,727 211,55
Ø89x2,5x6 5,353 186,81
Ø89x2,7x6 5,768 173,37
Ø89x3,0x6 6,387 156,57
Ø89x3,5x6 7,408 134,99
Ø89x4,0x6 8,417 118,81
Ø89x4,0x9 8,417 118,81
Ø102x2,0x6 4,949 202,06
Ø102x2,5x6 6,155 162,47
Ø102x3,0x6 7,349 136,07
Ø108x3,5x11 9,023 110,83
Ø108x4,0x6 10,260 97,47
Ø108x4,0x12 10,260 97,47
Ø108x4,5x11 11,523 86,78
Ø114x2,2x6 6,084 164,37
Ø127x2,5x6 7,697 129,92
Ø133x3x7,8 9,621 103,94
Ø133x3x7,8 11,180 89,45
Ø159x3,4x6 13,046 76,65
Ø159x4x6 14,325 69,81
Ø159x4,5x6 17,185 58,19
Ø159x4,5x12 17,185 58,19

PROFİLLƏR

Profillər polad vərəqlərdən dördkünc və düzbucaqlı şəkildə əyilir, qaynaq edilərək istehsal olunur. Polad profillər əsas etibarı ilə tikinti konstruksiyalarında və dekorativ məqsdələr üçün istifadə olunur. Müştəri tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif ölçü, qalınlıqda və çeşiddə hazırlanır.
Profil çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
10x10x1,2x6 0,329 3039,51
10x20x1,2x6 0,537 1862,20
10x30x1,2x6 0,713 1402,52
15x15x1,2x6 0,537 1862,20
20x20x1,2x6 0,713 1402,52
20x20x2,0x6 1,150 869,57
20x30x1,2x6 0,921 1085,78
20x40x1,2x6 1,098 910,75
20x40x1,5x6 1,362 734,21
20x40x2,0x6 1,830 546,45
25x25x1,2x6 0,921 1085,78
25x25x2,0x6 1,495 668,90
25x40x1,2x6 1,220 819,67
25x40x1,5x6 - -
25x40x2,0x6 1,993 501,76
25x50x1,2x6 1,394 717,36
25x50x2,0x6 2,284 437,83
30x30x1,2x6 1,098 910,75
30x60x1,2x6 1,660 602,41
30x60x2,0x6 2,713 368,60
30x60x3,0x6 - -
40x40x1,2x6 1,483 674,31
40x40x2,0x6 2,480 403,23
40x60x1,5x6 2,287 437,25
40x60x2,0x6 3,025 330,58
40x80x1,5x6 2,755 362,98
40x80x2,0x6 3,650 273,97
50x50x1,5x6 2,287 437,25
50x50x2,0x6 3,025 330,58
60x60x2,0x6 3,650 273,97
60x100x2,0x6 4,949 202,06
70x70x2,0x6 4,307 232,18
70x70x4,0x12 8,417 118,81
80x80x2,0x6 4,949 202,06
80x80x4,0x12 9,700 103,09
100x100x3,5x6 10,690 93,55

AVTOMATİK METAL VƏRƏQ AÇMA XƏTTİ

Boru profil istehsalını daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə köməkçi sahələrə də ehtiyac artır. Boru profil məhsullarının satışını artırmaq məqsədi ilə əlavə olaraq metal vərəq açma, yəni müxtəlif ölçülü və qalınlıqlı metal vərəqləri düzləndirən və ölçüyə kəsən xətt də istifadəyə verilmişdir.

AVTOMATİK BOYAMA XƏTTİ

Hər il dünya miqyasında böyük inkişaf müşahidə olunur, daha mütərəqqi texnologiyalardan istifadə edilir. Azərbaycanda da bu mütərəqqi texnologiyalardan istifadə olunması günün əsas tələbinə çevrilmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq rəhbərlik Azərbaycanda ilk olan bir texnologiya - boru və profillərin avtomatik xətdə boyama texnolgiyasını qurmağı qarşısına məqsəd qoymuş və buna nail olmuşdur.

Dairəvi çubuqlar, Dördkünclər, Şveller, Künclük

Dairəvi çubuqlar, dördbucaqlar şveller və künclüklər bir qayda olaraq isti yayma yolu ilə adi karbonlu poladlardan prokat edilir. Bütün çeşidlər, QOST 535-2005-ci ilin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanır.
Dördkünc çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
10 x 10 0,785 1274
12 x 12 1,100 909
14 x 14 1,540 649
14 x 14 1,540 649
16 x 16 2,010 498
Dairəvi çubuq çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
Ø 8 0,395 2532
Ø 10 0,617 1621
Ø 12 0,888 1126
Ø 14 1,208 828
Ø 16 1,578 634
Ø 18 1,998 501
Ø 20 2,466 406
Şveller çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
80 / 4 7,050 142
100 / 4 8,590 116
120 / 4 10,400 96
Künclük çeşidi 1m çəkisi kq-ilə 1t metrəsi
25 x 3 1,120 893
25 x 4 1,461 684
30 x 3 1,360 735
30 x 4 1,790 559
40 x 3 1,850 541
40 x 4 2,42 413
50 x 4 3,060 327
50 x 5 3,77 265
63 x 4 3,900 256
© 2004-2019 Bakiinsaat.com.az